Ajankohtaista

 

TERVETULOA KASVATTAJATAPAAMISEEN!

Tapaaminen järjestetään Loimaalla lauantaina 20.10.2018 klo 12.00 (Ryngöntie 129, 32200 Loimaa).

Ilmoittautumiset:
Viimeistään 13.10.2018 osoitteeseen petriturunen@suomi24.fi.

Osallistujille tarjotaan kakkukahvit, lisäksi kahvia ja teetä on tarjolla koko tapaamisen ajan. Osallistujien on myös mahdollista tilata ruokaisa patonki hintaan 3,50€/kpl. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä haluatko patongin ja mahdollisen ruoka-ainealergiasi. Patonki maksetaan paikan päällä.

Tapaamiseen ovat tervetulleita keeshondien kasvattajat ja kasvattamisesta kiinnostuneet keeshondihmiset avoimin mielin keskustelemaan muun muassa keeshondien kasvattamisesta, tulevaisuuden näkymistä ja pohtimaan omaa näkemystään kasvatustyöhönsä. Tapaamisen keskustelu soljuu siihen suuntaan, mihin keskustelijat sen johdattelevat. 
 

JALOSTUS-, TERVEYSTUTKIMUS- sekä LUONNETESTITILASTOT

Jalostus-, terveystutkimus sekä luonnetestitilastot on nyt päivitetty vuoden 2017 lopun tilanteeseen yleisten jalostustilastojen, terveys- ja luonnetestitulosten osalta. Lisäksi päivitettynä on jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen listaus. Paljon on siis mielenkiintoisia lukuja tutkittavaksi!

Lue lisää...

 

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA ON HYVÄKSYTTY

Keeshondien jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) päivitys on hyväksytty.

Edellinen JTO kausi päättyi vuoden 2017 loppuun. Menneellä kaudella voimassa olleelle JTO:lle oli tehty laaja päivitys, joten tällä kertaa riitti kevyempi tilastotietojen päivitys.
Suomen Kennelliiton jalostustieteellinentoimikunta hyväksyi syksyllä 2017 JTO:mme päivityksen korjauksin, mutta lopullisen julkaisuluvan saimme vuoden 2018 alussa. Tavoiteohjelma on voimassa 1.1.2018-31.12.2022.

Jatkoa ajatellen jalostustieteellinen toimikunta ehdotti, että kuluvan (2018-2022) kauden aikana keeshondeille laadittaisiin MH-luonnekuvauksen sekä käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiilit.

Tutustu päivitettyyn JTOhon...     
  
 

TERVEYSKYSELY

Yhdistyksemme on toteuttanut terveyskyselyä vuosina 2001-2007 syntyneille koirille. Tuoreimmat kyselytulokset on nyt päivitetty tulosten yhteenvetoon. 

Lue lisää...

  

PENTUSEURANTA JA JALOSTUSKYSELYIDEN YHTEENVETO

Pentueseurannan tulokset on nyt päivitetty vuoden 2014 jälkeiseen tilanteeseen. Vuoden 2014 seurantatulosten valossa kessunartut ovat tiinehtyneet hyvin, synnyttäneet ongelmitta ja hoitaneet pentunsa huolellisesti. Pentuekyselyn vastausten määrä on harmillisen vähäinen -vastausprosentti on vain noin 40 %. Saman vuoden jalostustiedusteluiden seurannan perusteella vuoden aikana astutetuista kessunartuista tyhjäksi jäi neljä narttua (13 % astutuksista) ja yhden nartun (4 %) astutus ei ollut onnistunut. Narttujen tiinehtyvyyttä ei aikaisemmin ole seurattu jalostuskyselyiden pohjalta. Ensimmäisen vuoden hieman heikot tulokset antavat ainakin motivaatiota seurannan toteuttamiseen jatkossa. Olisiko narttujen tiinehtyvyyden pulmissa osa selitys vuoden 2014 laskeneisiin rekisteröintilukuihin?

Pentuseurannan tulokset 2008 - 2014

 

UROSKAVALKADI 2014

Terveys- ja jalostuspäivä sekä Uroskavalkadi järjestettiin 31.8.2014 Hämeenlinnassa. Ruokintaluennolla alkanut päivä jatkui yhteislenkillä, lyhyillä tutustumisilla erilaisiin harrastuslajeihin ja päättyi komeaan uroskavalkadiin. Kavalkadiin osallistui kaikkiaan seitsemän urosta. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille sekä arvoinnit tehneelle Pia Vataselle.

Mukana olleet urokset:
Cinereus Rintin Moon Shadows
Cinereus Rintin Moon Song
Dreamgarden's Aqua Skyline
Ikurin Canis Eximus
Iso Karhu Eirik
Millblow Break The Line
Waatan Daucus

Lue urosten arvioinnit...

  

KEESHONDIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA ON HYVÄKSYTTY

Suomen Kennelliiton hallitus on hyväksynyt rotumme jalostuksen tavoiteohjelman. Tavoiteohjelma on voimassa kauden 1.1.2013 - 31.12.2017. Tavoiteohjelman pääset lukemaan tästä. Seuraathan kotisivuja, keskustelupalstaa ja Kessu-lehteä tarkasti -hyväksytyn JTOmme avaaminen ja linjausten jalkauttaminen aloitellaan kesän aikana :)

  

KESSUJEN PERIMÄN MONIMUOTOISUUSSELVITYKSEEN PÄIVITYSTÄ

Suomen Keeshond ry:n, Genoscoper yrityksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä tehdyssä Suomen keeshondkannan monimuotoisuusselvityksessä on rodustamme löytynyt uusi haplotyyppi. Keväällä 2010 tehdyn kartoituksen jälkeen analysoitiin vielä yhden keeshondin näyte. Tällä välin Genoscoperilla analysoidusta yleisestä  koiramateriaalista löytyi ja varmistui kokonaan uusi DRB alleeli. Keeshondien uuden koiran tulos antoikin yllättäen tämän uuden alleelin ja siten koko rodulle
uuden haplotyypin. Tämän jälkeen analysoitiin uudestaan keeshondien koko
materiaali. Analysoinnin jälkeen voitiin todeta viiden keeshondkoiran DRB alleelin tuloksen muuttuneen toiseksi.

Aivan kuten ennenkin, keeshondeille keväällä 2010 tehdyn  monimuotoisuuskartoituksen tulokset kertoivat rodun olevan kohtuullisen monimuotoinen. Haplotyyppejä on nyt löytynyt yhteensä yhdeksän ja vähäisemmässä määrin esiintyviä haplotyyppejäkin löytyi kohtuullisen monen koiran perimästä. Sama- ja eriperintäisten koirien osuus tutkitusta populaatiosta oli kohtuullisen hyvä, vain 20 prosenttia kannan kaikista yksilöistä oli samaperintäisiä.

Lue tarkempi raportti tulospäivityksestä.

Koirakohtaisista tuloksista löytyvät selvitykseen osallistuneiden koirien DRB1, DQA1 ja DQB1- geenien alleelit sekä näiden alleelien muodostamat haplotyypit. Ennen kaikkea haplotyyppitiedon avulla pystytään valitsemaan paritettavaksi perimältään erilaisia koiria. Sinänsä mikään haplotyyppi ei koiralle antamiensa ominaisuuksien valossa ole toistaiseksi osoittautunut paremmaksi tai huonommaksi kuin mikään toinen haplotyyppi. Vaikka harvinaisempaa haplotyyppiä perimässään kantava koira on toki juuri erilaisuutensa takia arvokas jalostuskoira, menetetään tämä etu nopeasti, jos näiden harvinaisenpaa perimää edustavien koirien jalostuskäyttöä liioitellaan. Tässäkin tilanteessa kultainen keskitie ja kaikkien eri haplotyyppien, niiden tavallistenkin, tasainen käyttö on viisautta. Jalostustoimikunta auttaa mielellään haplotyyppitiedon hyödyntämisessä yhdistelmiä suunniteltaessa.

Koirakohtaiset tulokset... 

Lisätietoa DLA geeneistä  ja geenien monimuotoisuustutkimuksista:
Kessu 2/2009 ja 3/2010
Koiramme-lehti 7-8/2009
ja omaan tutkimukseemme liittyen: outi.halli @ helsinki.fi, 0400-803312.

 

JALOSTUSTOIMIKUNNAN HYVÄKSYMÄT YHDISTELMÄT

Vuoden 2011 alusta lähtien Suomen Keeshond ry:n kotisivuilla löytyy ajantasainen listaus jalostustoimikunnan hyväksymistä yhdistelmistä. Lista on niin sanottu "positiivilista" eli listalle laitetaan ainoastaan ne yhdistelmät, jotka jalostustoimikunta on hyväksynyt kasvattajan tekemän jalostustiedustelun käsittelyn jälkeen.

Listalla olevista yhdistelmistä kerrotaan hyväksytyn yhdistelmän mahdollisen isän tai isien ja emän nimet sekä kasvattajan nimi. Mahdollisista uroksista erotellaan kasvattajan oma ehdotus sekä jalostustoimikunnan tekemät ehdotukset. Kasvattaja tekee lopullisen valinnan hyväksyttyjen urosehdokkaiden välillä. Tarkemmat tiedot jalostuskoirista löytyvät Suomen Kennelliiton jalostustietokannasta sekä toteutuneiden yhdistelmien osalta yhdistyksen pentuvälitysilmoituksesta.

Listauksen tarkoituksena on lisätä avoimuutta sekä tiedonsaantia suunnitteilla olevista yhdistelmistä sekä jalostustoimikunnan työstä. Toivottavasti listaus palvelee onnistuneesti suomalaisia keeshond harrastajia!

        

KEESHONDIEN LUONNETAVOITE ON VALMISTUNUT

Keeshondin luonnetavoitteen ajatuksena on määritellä raja-arvot keeshondille sopiville luonteenpiirteiden määrityksille. Luonnetavoitteesta toivotaan olevan apua rotumme jalostuksessa toteutettaessa jalostuksen tavoiteohjelmamme ajatusta koiriemme toisesta tärkeimmästä jalostustavoitteesta, hyvästä luonteesta. Mahdollisimman konkreettisesti määritelty ”hyvän luonteen” tavoite, joka mitattavissa edes jollakin tavalla rodulle sopivalla ”hyvän luonteen” mittaustavalla, auttaa etenemään jalostuksessa suunnitelmallisesti ja tosiasioihin pohjautuen.

Luonnetavoitteeseen...

  

YKSILÖN JALOSTUSARVON ENNUSTAMINEN

Jalostustoimikuntamme jäseniä osallistui huhtikuussa 2009 järjestetylle jalostusneuvojien peruskurssille. Kurssin satona "Jalostus ja terveys" sivulle on nyt lisätty käyttöönne tietoa yksinkertaisesta menetelmästä arvioida kessuyksilön jalostusarvon ennustetta lonkka- ja kyynärniveldysplasian suhteen. Asiaan liittyen kysymyksiin vastaa mielellään jalostustoimikunnan puheenjohtaja Outi Hälli (outi.halli @ helsinki.fi).

Lisätietoa

Jalostusarvon ennusteen laskeminen, lonkat ja kyynärpäät (excel)

  

KUN YSTÄVÄ ON PÄÄSSYT TÄHDEKSI TAIVAALLE


Rotumme keski-iän ja tavallisimpien kuolinsyiden kartoittamiseksi jalostustoimikunnan olisi hyvä saada tieto niistä sairauksista, joiden vuoksi koiria on jouduttu lopettamaan tai joihin ne ovat menehtyneet. Näiden tietojen kerääminen muodostaa rotumme terveyden ylläpitämisen eteen tehtävän työn pohjan.


Kun kessuystäväsi matka on päättynyt, olisitko niin ystävällinen ja kertoisit meille siitä – meille riittää jo koiran nimi, sukupuoli sekä syntymä- ja kuolinvuosi; nimi ja rekisterinumero ovat toki plussaa. Tiedot voi toimittaa jalostustoimikunnan puheenjohtajalle.

   

YHDISTYS OSALLISTUU KESSUJEN OBDUKTIOKUSTANNUKSIIN KUOLINSYIDEN SELVITTÄMISEKSI

Joissakin kuolemantapauksissa kuolinsyyn selvittäminen koiran obduktion (raadonavaus) avulla antaa meille hyvin arvokasta tietoa. Yhdistyksemme jalostustoimikunta osallistuu tarpeellisiksi katsomiensa koirien obduktiokustannuksiin maksamalla obduktiomaksusta puolet. Otathan yhteyttä jalostustoimikunnan puheenjohtajaan, kun sinulla on tarvetta obduktiotuelle! Obduktioita suorittavat Elintarvikeviraston (EVIRA) tutkimusyksiköt. Lisätietoa
     
 
SIIRTOSPERMATUKI

Yhdistyksemme tarjoaa tukea siirtosperman tuomiseksi Suomeen jäsentemme keeshondnarttujen astutusta varten. Tuen summa on ollut n 100 euroa, mutta tukisumma vahvistetaan vuosittain.

Siirtospermatuesta kiinnostuneiden toivotaan olevan yhteydessä jalostustoimikuntaan (jalostustoimikunta @ suomenkeeshond.fi).