PENTUVÄLITYKSESSÄ YHDISTELMÄSTÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT

Pentuvälitykseen hyväksyttävän pentueen molempien vanhempien tulee täyttää Suomen Keeshond ry:n jalostuksen vähimmäisvaatimukset (kts. pentuvälityksen toimintaohje) sekä Suomen Kennelliiton voimassa olevat rekisteröintivaatimukset. Yhdistelmän sukusiitosprosentti saa olla korkeintaan 6,25 kuuden sukupolven perusteella laskettuna.

Jokaisesta pentuvälitykseen ilmoitetusta yhdistelmästä on koottu mahdollisimman kattavasti tietoja pennun ostoa harkitsevan käyttöön. Tietoihin kannattaa tutustua huolella ja tarvittaessa pyytää kasvattajalta lisätietoja. Jokaisella pennun ostajalla on luonnollisesti omia toiveitaan tulevaa perheen jäsentään kohtaan. Yleisesti kannattanee kuitenkin pitää mielessä, että koiran hyvä luonne ja perusterveys ovat arkielämässä ja myös harrastuskäytössä ensiarvoisen tärkeitä. Vanhempien kattavatkaan tutkimukset eivät lopullisesti takaa mitään, mutta pienentänevät epäonnistuneen jalostusvalinnan toteutumisen riskiä.

Yhdistelmästä ilmoitettavat tiedot ovat:

- vanhempien nimi ja titteli. Nimi toimii myös suorana linkkinä Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmään kyseisen koiran kohdalle.

- vanhempien viralliset terveystutkimustiedot:

o lonkkanivellausunto, jolla pyritään kuvaamaan koiran lonkkanivelten mahdollisen kehityshäiriön astetta. Lausunnossa käytetään asteikkoa A:sta E:hen. A tarkoittaa lonkkaniveltä, jossa ei ole muutoksia (normaali) ja vastaavasti E vaikea-asteista selvästi kehityshäiriöistä lonkkaniveltä. Riittävän vakava-asteisena lonkkanivelen kehityshäiriö voi aiheuttaa koiralle kipua ja haitata sen normaalia liikkumista merkittävästi.

o kyynärnivellausunto, jolla pyritään kuvaamaan koiran kyynärnivelten mahdollisen kehityshäiriön astetta. Lausunnossa käytetään asteikkoa 0 – 3. Arvosana 0 tarkoittaa normaaleita kyynärniveliä ja vastaavasti arvosana 3 kyynärniveliä, joissa on voimakkaat kyynärnivelen kehityshäiriön muutokset. Kyynärnivelen kasvuhäiriö ja sitä seuraava nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esimerkiksi lonkkien nivelrikko, koska koiran painosta noin 60 % on etuosalla.

o polvilausunto, jolla pyritään kuvaamaan koiran polvilumpioiden paikallaan pysyvyyttä. Lausunnossa käytetään asteikkoa 0 – 4. Arvosana 0 tarkoittaa normaali, hyvin paikallaan pysyvää polvilumpiota. Vastaavasti arvosana 4 tarkoittaa pysyvästi sijoiltaan olevaa polvilumpiota.

o silmälausunto, jossa kuvataan koiran silmistä mahdollisesti löytyviä perinnöllisten silmäsairauksien merkkejä.

- vanhempien erityisesti keeshondeille suositeltujen terveystutkimusten tulokset:

o TGA: tyreoglobuliinivasta-aine määritys, jolla pyritään ennakoimaan koiran tulevaa sairastumista kilpirauhasen vajaatoimintaan. Testi on luotettavimmillaan tehtynä nuorelle, alle 2 vuotiaalle koiralle. TGA positiivisella koiralla löytyy verestä vasta-aineita sen omaa kilpirauhaskudosta kohtaan. Negatiiviselta koiralta näitä vasta-aineita ei löydy. Vasta-aine määritys voi antaa merkittävän määrän virhepositiivisia tuloksia, mikä on tarpeen ottaa huomioon yhdistelmiä suunnitellessa.

o PHPT: primääriin lisäkilpirauhasen liikatoimintaan liittyvän geenivirheen toteamiseksi käytettävä geenitesti. PHPT positiivisella koiralla on perimässään virheellinen, sairauteen vahvasti liittyvä geenialue. PHPT negatiivisella koiralla on perimässään normaali geenialue.

- vanhempien korkein näyttelytulos tai hyväksytysti suoritettu jalostustarkastus.

- muut kohdassa ilmoitetaan muita huomionarvoisia tietoja kuten mahdollisesti suoritettu luonnetesti tai koiran kotimaa.

- sukusiitosprosentti, jolla tarkoitetaan todennäköisyyttä sellaisten geeniparien osuudelle, joissa tietyltä esivanhemmalta peräisin oleva, sama geeniversio on tullut pennulle sekä emältä että isältä. Sukusiitosasteen noustessa koiran elinvoiman tiedetään useimmissa tapauksissa vähentyvän.

- jalostustoimikunnan hyväksyntä. Jalostustoimikunta auttaa kasvattajaa jalostusvalintojen tekemisessä tämän niin pyytäessä. Toimikunnan rooli on ennen kaikkea tiedottava ja keskustelua herättävä. Toimikunta ilmoittaa pyydettäessä mahdollisen hyväksyntänsä tiettyä yhdistelmää koskien. Hyväksyntä perustuu Jalostuksen tavoiteohjelmassamme määriteltyjen jalostuskoiran vähimmäisvaatimusten täyttymiseen. Kasvattaja tekee lopullisen päätöksen tietyn yhdistelmän toteuttamisesta täysin itsenäisesti ja myös niittää kunnian ja kantaa vastuun päätöksestään.

- kasvattajan yhteystiedot. Kasvattajan mahdollinen kennelnimi toimii linkkinä Kennelliiton KoiraNet jalostustietojärjestelmään kyseisen kasvattajan kohdalle.