SUOMEN KEESHOND RY:N PENTUVÄLITYKSEN ja KASVATTAJAT-LISTAN TOIMINTAOHJE:

1. Tämä toimintaohje koskee yhdistyksen pentuvälitystä (pentuvälittäjän toiminta ja yhdistyksen kotisivuilla toimiva pentuvälitys) sekä soveltuvilta osin yhdistyksen kotisivuillaan julkaisemaa Kasvattajat -listaa sekä Kessu-lehden maksuttomia ilmoituksia (uusia kessukoteja, astutuksia, pentuja)

Pentuvälitys ja Kessu –lehden maksuttomat ilmoitukset on tarkoitettu Suomen Keeshond ry:n jäsenille. Välitykseen voidaan pentueiden lisäksi ottaa myös koira, jolle etsitään sijoituskotia tai aikuinen koira, jolle etsitään uutta kotia. Edellytyksenä tälle on, että koiran omistaja (=sijoittaja) on yhdistyksen jäsen.


2. Pentuvälittäjien tehtäviin kuuluu kertoa mahdollisille pennunostajille rodusta, sen tyypillisistä piirteistä, luonteesta, terveystilanteesta sekä myös yhdistyksen jalostuksen tavoiteohjelman suosituksista.

3. Pentuvälitykseen hyväksyttävien sekä Kessu –lehden maksuttomissa ilmoituksissa julkaistavien pentueiden molempien vanhempien tulee täyttää Suomen Keeshond ry:n jalostuksen vähimmäisvaatimukset (kts. tämän ohjeen lopusta) sekä Suomen Kennelliiton voimassa olevat rekisteröintivaatimukset. Yhdistelmän sukusiitosprosentti saa olla korkeintaan 6,25 kuuden sukupolven perusteella laskettuna.

4. Suunnitellusta yhdistelmästä suositellaan pyytämään Suomen Keeshond ry:n jalostustoimikunnan lausunto hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta.

5. Kasvattajan tulee itse ilmoittaa pentue pentuvälittäjille. Pentue voidaan ilmoittaa pentuvälitykseen jo ennen astutusta. Pentuvälittäjät tiedottavat pentutilanteen muutoksista kotisivujen ylläpitäjää.

6. Ilmoittaessa pentuetta pentuvälitykseen tulee mukaan liittää mukaan seuraavat tiedot: 

 • pentueen vanhemmat sekä sukusiitosprosentti

 • vanhempien mahdolliset tutkimustulokset (lonkat, kyynärpäät, polvet, TGA määritys ja PHPT geenitesti), korkein näyttelytulos sekä maininta suoritetusta luonnetestituloksesta. TGA-tutkimustuloksesta tulee toimittaa kirjallinen todistus (kopio laboratoriovastauksesta tai eläinlääkärintodistus tuloksesta). PHPT tutkimustuloksen tulee olla näkyvissä The Keeshond Clubin ylläpitämässä avoimessa internetrekisterissä tai tuloksesta tulee toimittaa kirjallinen todistus. Todistuksista tulee käydä ilmi koiran virallinen nimi, näytteenottopäivämäärä sekä tutkimustulos.

 •  pentueen (arvioitu) syntymäaika.

 •  pentujen määrä (urokset + nartut) sekä myytävänä olevien määrä ja sukupuoli

 •  kasvattajan yhteystiedot

 •  mahdollinen jalostustoimikunnan hyväksyntä

 •  kuitti pentuvälitysmaksun suorittamisesta yhdistyksen tilille


7. Pentuvälitysmaksut:

 • aikuiset koirat tai tuontikoirat 10 € / koira / 6 kk pentuvälityksessä

 •  pentueet 10 € / 6 kk pentuvälityksessä


Pentuvälitysmaksusta peritään vain puolet, jos yhdistelmän koirilta (joko urokselta tai nartulta) löytyy

·        yksi lonkkatutkimustulos ja

·        yksi kyynärtutkimustulos ja

·        yksi polvitutkimustulos ja

·        yksi TGA tulos (vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneiden koirien osalta)

·         yksi PHPT tutkimustulos (negatiivinen)


Pentuvälitysmaksua ei peritä, jos yhdistelmän molemmilta vanhemmilta löytyy

·        lonkkatutkimustulos ja

·        kyynärtutkimustulos ja

·        polvitutkimustulos ja

·        TGA tulos (vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneiden koirien osalta)

·        PHPT tutkimustulos (negatiivinen)

 
8. Kasvattajan tulee ilmoittaa pentuvälitykseen välittömästi, kun kaikki pennut on varattu tai myyty. Pentuvälitys toivoo, että kasvattajat tiedottaisivat pentuvälittäjille vapaana olevista pennuistaan riittävän usein.


9. Jos kasvattaja rikkoo toistuvasti (kaksi tai useampia kertoja) pentuvälitysohjeeseen kirjattuja jalostuskoirien vähimmäisvaatimuksia, Kennelliiton rekisteröintisääntöjä tai mahdollisesti allekirjoittamaansa kasvattajasitoumusta, voidaan kasvattajan pentueita olla ottamatta pentuvälitykseen joko määräajan aikana tai pysyvästi ja/tai kasvattaja poistaa yhdistyksen ylläpitämältä Kasvattajat -listalta joko pysyvästi tai määräajaksi. Päätökset tässä asiassa tekee yhdistyksen hallitus jalostustoimikunnan ehdotuksesta.


JALOSTUKSEEN HYVÄKSYTTYJEN KOIRIEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET:
(kursiivilla kirjoitetut ovat suosituksia)

Uros

 • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve ja hyväluonteinen.

 • Koiran tulee saada näyttelyiden laatuarvostelusta vähintään arvosana erittäin hyvä tai sillä tulee olla hyväksytty tulos jalostustarkastuksesta.

 • Urosta suositellaan käytettäväksi jalostukseen korkeintaan kerran alle kahden vuoden ikäisenä.

 • Jalostukseen käytettävien koirien lonkat ja kyynärpäät tulisi kuvata, polvet tutkia sekä tehdä TGA määritys ja PHPT geenitesti.


Narttu

 • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve ja hyväluonteinen.

 • Koiran tulee saada näyttelyiden laatuarvostelusta vähintään arvosana erittäin hyvä tai sillä tulee olla hyväksytty tulos jalostustarkastuksesta.

 • Astutusikä yli 18 kuukautta ja alle kahdeksan vuotta.

 • Pentueiden väli ei koskaan saa jäädä 10 kuukautta lyhyemmäksi. Nartun laadusta, kunnosta sekä pentueiden koosta riippuen sillä suositellaan teetettäväksi enintään kolme pentuetta.

 • Jalostukseen käytettävien koirien lonkat ja kyynärpäät tulisi kuvata, polvet tutkia sekä tehdä TGA määritys ja PHPT geenitesti.


Pentuvälitykseen ei voida ottaa sellaisen yksilön pentuja, jolla on jokin seuraavista virheistä:

 • kivesvika

 • tyypiltään /kokonaiskuvaltaan epätyypillinen rodun edustaja

 • koiraa, joka on niin arka tai vihainen, ettei sitä voi näyttelyssä arvostella tai jos sen luonteen periytyvyys voidaan todeta koiran jälkeläisissä tai vanhemmissa

 • koiraa, jolla on rotumääritelmän mukaan hylkääviä virheitä

 • koiraa, joka todistetusti sairastaa jotain perinnöllistä sairautta

 • on jo Suomessa syntyneitä jälkeläisiä yli 5 %:a viimeisen viiden vuoden aikana syntyneestä pentumäärästä (laskussa huomioidaan kaikki sen jälkeläiset). Viimeinen pentue, jossa tämä jälkeläismäärä ylittyy, otetaan kuitenkin kokonaisuudessaan pentuvälitykseen.