Pentueseuranta


 
Jalostustoimikunta on käynnistämässä järjestelmällistä pentueseurantaa. Seurannan toteuttamiseksi kasvattajille lähetetään pentuekysely jokaisen rekisteröidyn keeshondpentueen jälkeen. Seuranta on käynnistetty vuoden 2008 aikana syntyneistä pentueista.

Pentueseurannan tarkoituksena on kerätä tietoa keeshondpentueiden (emän ja pentujen) astutuksen, synnytyksen sekä kasvattajalla vietetyn ajan tapahtumista ja hoitokäytännöistä.

Tietojen keräämisen päämääränä on:
- saada tietoa astutusten ja synnytysten onnistumisesta, jotta pystymme järjestelmällisesti seuraamaan rotumme hedelmällisyystilannetta. Hedelmällisyystilanteen seuraaminen on ensiarvoisen tärkeää rotumme elinvoimaisuuden säilyttämisessä.
- kerätä tietoa kasvattajiemme käyttämistä hoitokäytännöistä tulevan kasvattajakoulutuksen ja neuvonnan pohjaksi.
- kartoittaa lisätutkimustarpeita.

Pentueseurannasta saatua tietoa tullaan julkaisemaan yhteenvetoina yhdistyksemme jäsenlehdessä sekä esittelemään kasvattajatapaamisissa ja -koulutuksissa. Yhteenvetotaulukko vuosien 2008 - 2014 tuloksista on luettavissa kotisivuilla.