SUOMEN KEESHOND RY

Finska Keeshonförening


 
    
 

Information om föreningen:


Grundades 1965

Registrerad i Tammerfors (Tampere), Finland

Medlemsorganisation till Finska kennelklubben

Medlemsantal 378 (31.12.2009)

  

 

 

KONTAKTPERSONSONER


Silja Beierschoder, ordförande
E-mail
 
Pekka Tantarimäki, sekreterare
E-mail
 
Pirre Puronvarsi, viceordförande
E-mail
 
Merja Poutala, kassör
E-mail
  
Outi Hälli, avelsrådets ordförande
E-mail
  
Silja Beierschoder, keesartiklar
E-mail
 
Sanna Rinnakangas, valpförmedlare
E-mail
 

 

 

TIDSKRIFTEN "Kessu"

 


Utkommer fyra gånger per år. 

Ca 36 sidor, svart/vitt tryck, A5.

 
Pia Vatanen, chefredaktör
E-mail

 
Pirre Puronvarsi, redaktör
E-mail

 

 

  

MEDLEMSKAP

Kontakt:

Outi Hälli, medlemssekreterare
E-mail

 
Årsmedlem 22 euro
Familjemedlem 11 euro
Stödmedlem 15 euro

 
Bankkonto: 

Bank: Nordea
Kontonr: 107830-228022

 

 Tillbaka